Previous (to return to Walk either Minimize This Window or press Alt + Tab) Next

Coast towards Abercastle

Coast towards Abercastle, looking west (Day 3, Photo 4 of 6)

[Day0] [Day1] [Day2] Day3 [Day4] [Day5] [Day6] [Day7] [Day8] [Day9] [Day10] [Day11] [Day12] [Day13]

Diaries of a Long Distance Walker - Pembrokeshire Coast Path 2001